Liên hệ

OFFICE
Địa chỉ:

80 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Số điện thoại

0906 536 736

Email:

trantanland8266@gmail.com

Giờ làm việc

Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 – 17:00

SALES
Địa chỉ:

80 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Số điện thoại

0906 536 736

Email:

trantanland8266@gmail.com

Giờ làm việc

Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 – 17:00